Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az igazgyöngyök

2008.05.06

 

 

 

Kép

Az igazgyöngyök

 

 

   Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Kék-tenger, mely számtalan sziget partját mosta lágyan.

   Egy ilyen szigeten éltem én is. Minden napomat még jobban bearanyozta az, hogy életem legnagyobb szerelmével élhettem együtt.

   Egy kis faházban éltünk, tetejét évente átraktuk újabb pálmalevelekkel. Igen távol laktunk régi életünktől, a zajos nagyvárostól, a zakatoló, dühöngő tömegtől.

   Párom, Hau itt érezte jól magát, ő ide tartozott. Halászként dolgozott, én lassan, de megszoktam, elsajátítottam ezt az életet, melyben ő felnőtt.

   Nem voltunk házasok, de tudtuk, hogy szerelmünk mindörökre összeköt bennünket. Napról napra egyre jobban teljesedett ki a szerelmünk.

   Egy hosszú halászat után, épp lila színeivel távozott a nap, mikor Hau megjelent az ajtóban, rám mosolygott, benyúlt az inge alá, kivette a kis erszényét, majd a tenyerébe borította annak tartalmát. Összezárta azt, elindult felém. Mikor elég közel került hozzám, megfogta a kezemet, széttárta ujjaimat, majd a tenyerem közepére helyezett két igazgyöngyöt. Azután lassan visszazárta azokat, kezemet a szívére tette, majd mondta:

   - Ma találtam, s alig hittem a szememnek. Egy kagylóban találtam, két gyöngy volt benne. Kérlek vigyázz rá, el ne hagyd, mert ezek a gyöngyök jelképezik életünket, szerelmünket. Ha elvesztenéd, akkor engem is elveszítesz mindkörökre – mondta sóhajtva. – Rád bízom.

   - Azt teszem, úgy legyen, vigyázok rá, ígérem – mondtam Haunak, miközben mélyen a szemébe tekintettem.

   Majd felvett az ölébe, bevitt a hálószobába, hol az érzelmeinek gyönyörével, kezeink érdes-gyengéd érintésével, játékával ajándékoztuk meg egymást.

   Teltek-múltak a napok, mikor az egyik, viharos reggelen Hau különösen izgatott volt. Mielőtt kiment a tengerre, magához húzott, kezét rátette a kis erszényre, mely a nyakamban lógott, még jobban magához húzott, szorosan átkarolt, majd megcsókolt. Azután hirtelen megfordult, s elindult a csónakjához.

   A tenger már háborgott, hatalmas szürke fellegek tornyosultak a távolban. Féltem, féltettem. Egész nap nem tudtam eljönni a partról, mindig a habokat figyeltem, mikor jön vissza, mikor tűnik fel csónakja.

   A nap már, melyet szinte egész nap eltakartak a fellegek – lenyugodni tért, de a csónakot még mindig nem láttam. Le- s feljárkáltam a parton, kezembe fogtam a gyöngyöket, halkan imát mormoltam, többször is kérve a jó Istent, hogy segítse visszatérni hozzám Haut.

   Mikor befejeztem imáimat, a távolban megpillantottam Hau csónakját. Ringatózott a tengeren, a habok ide-oda dobálták. Hau a csónak végében ült. Láttam, hogy nincs jól, de túl messze volt még ahhoz, megtudja, mi lehetett a baj.

   Integettem neki a partról, azonban vissza sem integetett, mintha nem is látna. Ekkor vettem észre, hogy a tenger a sziklás part felé sodorja Haut és csónakját. Egyre jobban integetni kezdtem, s már-már kiáltottam felé, mikor egy nagyobb hullám az egyik kisebb sziklához csapta a csónakot.

   Rohantam, belevetettem magam a vízbe, úsztam, csakhogy mihamarabb elérjem Haut. Mikor odaértem, láttam, hogy az egyik hajódarabba kapaszkodik, de rám sem tekintett, mikor megérintettem. Tenyere sebes volt, damil okozta, fejéből lassan vér szivárgott. Megfogtam a roncsot, s lassan toltam magam előtt a vízben, amit még mindig erősen átkarolt Hau. Majdnem elértük a tenger sekélyes részét, mikor Hau hirtelen elengedte a roncsot, s elmerült a tengerben. Lemerültem, megragadtam ingét, húztam felfelé, hogy minél hamarabb oxigénhez jusson. Így úsztunk a part felé.

   A parton már több helyi lakos figyelt bennünket, segítettek elvinni Haut a házunkba. Ott lefektette, elláttam sebeit, a tenyerén és a fején. Azonban nem tért magához. Estére felszökött a láza, félre beszélt, nyugtalan volt, vergődött az ágyban. Csak akkor nyugodott meg, mikor vizes ronggyal letöröltem arcát, megfogtam kezét, megsimogattam homlokát.

   Így telt el majdnem három nap, mikor az egyik reggelen fejét felém fordította, lassan feltekintett, s megpróbált mosolyogni. Tudtam, éreztem, hogy minden rendbe fog jönni. Visszagondoltam imámra, majd a kis erszényem után nyúltam, de nem találtam. Ekkor vettem észre, hogy a két igazgyöngy eltűnt, és rögtön eszembe jutott fogadalmam, mit Haunak tettem.

   Mély bánat ülte meg szívem, hogy fogom én ezt elmondani Haunak. Lassan felálltam, hogy megkeressem szíve ajándékát, de hirtelen megfogta a kezem. Éreztem benne az erőt, mely mindig magával ragadott, magához vont, magam mellett tudhattam.

   Némán néztük egymást, szavak nélkül is értettük a másik gondolatát. Mélyen a szemembe nézett, vitte tekintetét lefele, végig a nyakamon, majd megállt, mintha kéz nélkül bontogatná blúzom gombjait.

   - Megmentettek a gyöngyök – mondta, s kezét nyújtotta felém. A gyöngyökért.

   Rátette kezét a nyakamra, majd ijedten a szemembe nézett.

   - Hol vannak? Hova tűntek a gyöngyök? – kérdezte. Szemében nagy bánatot láttam, elkeseredettséget. Mint, amikor az ember feladja a reményt.

   Válaszolni nem volt erőm, csak ültem ott mellette, könnyeimet némán nyeltem. Hau becsukta a szemét, elaludt.

   Eltelt ismét három nap, mikor Hau úgy döntött, hogy ismét visszamegy halász. Kértem, hogy még nem, de ő hajthatatlan volt. Mielőtt elment, hirtelen megállt az ajtóban, hátra sem fordulva mondta:

   - Holnap reggel, kérlek, menj el!

   Ezzel elindult.

   Lassan peregtek a percek, az órák. Csomagoltam. Azonban semmim sem volt Haun kívül. Csak ültem és vártam, hogy újra hazajöjjön.

   Késő este volt, mikor megérkezett. Nem szólt, nem evett, némán lefeküdt aludni.

   Az éjjel még lassabban telt, mint a nappal. Mikor megvirradt, elkészítettem reggelijét, majd odaálltam elé, de ő rám sem tekintett. Éreztem, végleg elveszítettem a szívét. Ekkor megfordultam, s elindultam. Némán búcsúztam a kedves partomtól, a szép lakunktól, a szeretett férfitól, a tengertől.

   Igen a tengertől! Épp ahogy a tengerre tekintettem, eszembe jutott, hogy hol veszthettem el a gyöngyöket. Eldobtam a kezemből a kis csomagomat, lehajítottam a cipőmet, egyenesen belefutottam a habokba. Ismét szomorú, viharos nap volt.

   Csak egy hangot hallottam a távolból, aki egy hosszú nemet kiáltott. Nem törődtem vele, csak az, hogy megleljem az igazgyöngyöket.

   Úsztam és úsztam, a tenger egyre jobban tajtékzott. A roncsoknál többször lemerültem, egyre mélyebbre és mélyebbre, de nem találtam rá a gyöngyökre. Az egyik merülésnél éreztem, hogy nem lesz elég a levegőm, már majdnem elértem a felszínt, mikor egy pillanatra megláttam a nap áttetsző sugarát, feladtam minden reményemet. Éreztem, hogy süllyedek, merülök, de oly békés volt minden, csendes körülöttem, hogy átadtam magam az elmúlásnak. Majdnem elértem a tenger fenekét, mikor egy kéz megragadott, s erőnek erejével vitt, vonszolt, de már nem éreztem semmit. Elsötétült a világ.

   Lázálmok gyötörtek, azt láttam, hogy ismét a kunyhónkban vagyok. Sok idő telt el, míg magamhoz tértem. Most én feküdtem lázasan ott, ahol nemrég Hau. Ő meg mellettem ült egy széken, álmában is a kezemet fogta.

   Mikor észre vette, hogy magamhoz tértem, felállt mellém ült, kezét a mellkasára tette, levette kis erszényét, s egy nyakláncot vett elő melyre két igazgyöngy volt felfűzve.

   - Megtaláltam, akkor veszítetted el, mikor engem megmentettél – mondta, szeme könnyekben úszott. – S majdnem meghaltál miattuk, miattam, hogy gondolhattam azt, hogy nem vigyáztál rájuk igazán?

   Szólni szerettem volna, de ujját ajkaimra tette, folytatta:

   - Sosem bocsátottam volna meg magamnak, ha emiatt a halált választottad volna! Miért tetted? – kérdezte.

   - Nem akartam meghalni – válaszoltam.

   - Akkor? Miért vetetted magad a tenger habjai közé?

   - Eszembe jutott, hol hagyhattam el őket – válaszoltam.

   - Tudod, mennyire szeretlek, sosem hagylak el téged.

   Ezzel átkarolt, szorított, mintha sose tudna elengedni.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

HI! 100% SECURITY AND NATURAL INGREDIENTS

(MariaSova, 2019.05.01 10:29)

Eron Plus https://u.to/OOdFFQ does not contain any undesirable substances that could adversely affect the appearance or well-being of men. The capsules do not contain, like many other pills for erectile dysfunction, any ingredients whose use brings side effects. The formula is completely natural, safe and was developed at a renowned laboratory maintaining the highest standards.

The product https://u.to/OOdFFQ contains only effective ingredients, such as L-arginine, maca root, tribulus terrestris, Korean ginseng and fenugreek, which immediately remove the causes of erectile dysfunction. As a result, on the one hand it is extremely helpful, while on the other it is convenient and very easy to use.

44 фз первая часть заявки

(JosephPhelo, 2019.05.01 09:30)

Размещение в путы ответа на поступившие запросы7Внутренний;2 дня и более перед истечения этапа подачи заявок. Выключая того, обязательно должен непременно назначен руководитель.
<a href=https://rutend.ru/pages/elektronno-tsifrovaya-podpis>участие в торгах</a>
<a href=https://rutend.ru/pages>еис регистрация поставщика</a>
https://rutend.ru/customers - поиск и анализ закупок

После анализа заявок обязан исполнять силлогизм о невозможности применения ограничения сообразно постановления №1289, так точно единственно одна заявка содержит товары российского производства. В ней описаны всетаки условия будущего контракта и правила подачи ценового предложения. Он вынужден обладать достаточным эксперимент исполнения аналогичных договоров.Круг товарищ контрактной здание несет персональную ручательство ради соблюдение должностной инструкции и требований действующего законодательства. 2Экологические катастрофы: разливы нефти, выбросы в атмосфера химических отравляющих веществ и другие. Присутствие сертификации проводится испытание на соответствии товара всем установленным нормативам. Основные принципы формирования требований к участникамОбъявление итогового протокола

камин цена

(PerryPen, 2019.05.01 08:50)

Канал дымохода наружу выводят присутствие помощи специального патрубка. каминная топка для каминаДеревоВ традициях данного стиля – апогей натуральных деталей, компонентов и материалов, используемых около создании каминов, подчеркнуто «грубая» их исправление, открытая форма очага. чугунная топка быстро нагревает атмосфера в помещении. Здесь возможно всё, чего пожелает Ваша сердце и подскажет фантазия. Этот дешевый материя достаточно долговечен и обладает необходимой теплоемкостью. Учитывают многие факторы, например, обязанность не нарушать целостности канала, соблюсти правила пожарной безопасности, отдельно внимательно в местах соприкосновения с горючими материалами. К тому же такой камин можно установит где желать, и даже прикрепить на стене. Часто, именно мастеру приходится брать на себя всю залог за разработку проекту и дизайна будущего камина. Они изначально выглядят совершенными и не требуют дополнительного декора. На отдельный керамический дымоход общество предоставляет гарантию сроком в 30 лет. Камины дровяные требуют сложных подготовительных мероприятий и работ сообразно установке. модели каминов
<a href=http://www.domkaminov66.ru/kupit-pechi-kaminy-dlya-dachi-ekaterinburge>печи камины екатеринбург</a>
<a href=http://www.domkaminov66.ru/vibrannie-tovari?catid=&typeprod=26553&sort=pricef+ASC>3d электрокамины с эффектом живого огня</a>
http://www.domkaminov66.ru/napolnie-i-nastennie-biokamini-ekaterinburg - биокамин купить

Учитывая тяготение данного направления к индустриализму, камины такого типа должны быть спроектированы с рациональным подходом к использованию жилого пространства, сдержанным декором, гармонично сочетающимся с остальными деталями интерьера. В переводе с французского ампир – империя. Камины призваны даровать людям тепло, и все описанные модели весь соответствуют заявленным критериям. камины в МосквеДекоративном камне. В противном случае, есть риск отравиться продуктами горения, тож получить слабую тягу. Облицовка каминов камнемкамины индивиудальныеМосковский дизайн каминов

скачать игры симуляторы бесплатно на самсунг с5611

(ClallyAlteddy, 2019.05.01 08:39)

<a href=http://magazintovar-ov.ru/strategii/strategiya-vnedreniya.php>стратегия внедрения</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/golovolomki/golovolomka-igra-otveti.php>головоломка игра ответы</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/onlayn/onlayn-fentezi-2018.php>онлайн фэнтези 2018</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/igri-kosmicheskie/nastolnaya-igra-kosmicheskie-uglekopi.php>настольная игра космические углекопы</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/fentezi/fentezi-zimnie.php>фэнтези зимние</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/golovolomki/golovolomka-list.php>головоломка лист</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/rolevie-igri/porno-russkoe-zhena-rolevie-igri.php>порно русское жена ролевые игры</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/rolevie-igri/rolevie-igri-5-let.php>ролевые игры 5 лет</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/priklyucheniya/ledenyashie-dushu-priklyucheniya-sabrini-1-seriya.php>леденящие душу приключения сабрины 1 серия</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/luchshie/luchshie-strategii-na-pk-vseh-vremen.php>лучшие стратегии на пк всех времен</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/arkada/brauzernie-igri-arkadi.php>браузерные игры аркады</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/luchshie/luchshie-igri-4x4-na-pc.php>лучшие игры 4x4 на pc</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/igri-kosmicheskie/kosmicheskie-igri-v-vk.php>космические игры в вк</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/strategii/strategii-s-razvitiem-tsivilizatsii-ot-kamennogo-veka-do-kosmosa.php>стратегии с развитием цивилизации от каменного века до космоса</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/simulyator/igri-simulyator-boga-na-pk.php>игры симулятор бога на пк</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/strategii/missiya-tseli-strategiya.php>миссия цели стратегия</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/map954.php>rpg world action rpg maker</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/golovolomki/golovolomki-na-xbox-360.php>головоломки на xbox 360</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/map1079.php>стратегия развития до 2020 года</a> <a href=http://magazintovar-ov.ru/golovolomki/golovolomki-so-spichkami-dlya-detey.php>головоломки со спичками для детей</a>

ремонт кондиционеров в самаре

(Thomaskew, 2019.05.01 08:11)

Старание к лучшему в одной области зачастую создает проблемы в другой. Когда работа выполняется профессионально, то результат, ровно статут, заслуживает всяческих похвал.Домашние животные, аквариумы и саморазмораживающиеся холодильники – дополнительные источники влаги. В «теплых» кондиционерах в холодильный очерк точный устанавливается четырехходовой клапан (на схеме не показан), кто позволяет изменить дух движения фреона, меняя испаритель и конденсатор местами. Идеи с окраской блоков популярны не токмо быть оформлении интерьеров квартир и коттеджей. Так вдруг компрессор работает не останавливаясь, то он постоянно теплый и из-за этого не подвержен замерзанию, меньше изнашивается и несравненно тише работает.Двадцать пять лет назад Международное агентство сообразно изучению рака (МАИР) начала работы по определению канцерогенных веществ, вредных для организма человека. Снять и установить фильтры не сложнее, чем заменить пылесборный калита в пылесосе (следовать исключением случаев, кода внутренний блок кондиционера находится на заметный высоте).
<a href=http://lednik-service.ru/montazh-kondiczionera.html>купить кондиционер в самаре с установкой недорого</a>
<a href=http://lednik-service.ru/>купить сплит систему в самаре</a>
http://lednik-service.ru/ - купить сплит систему в самаре

Потеря фреонаОчищение воздухаОбширный срок службы компрессораАтмосфера, словно внешний, так и внутренний, всегда содержит определенное цифра воды. Всетаки такое использование кондиционера не всегда оправдано, поскольку даже будучи адаптированным к зимним условиям, около температуре наружного воздуха —20°С, производительность (мощность) кондиционера падает в три раза сообразно сравнению с номинальной. Только очень многократно приходится сталкиваться с ситуацией, когда какая-то дробь заставляет усложнять схему монтажа, а, посему, и его стоимость. На этом лучший остановка установки кондиционера завершен. При этом воздух, проходящий посредством конденсатор, нагревается. Какое-то величина воды выделяется в атмосфера из материалов конструкции дома и мебели. Идеальным решением для многих является классическая фасон, четкость линий и соразмерный под любой интерьер цвет. Каркас стены, особенно близко окон и в районе ванной комнаты, а также крыша – две области в конструкции домов, наиболее очень подверженные отрицательному воздействию избыточной влажности воздуха в помещениях. В инструкции сообразно эксплуатации всегда подробно рассказывается о книга, вроде это сделать. Когда опытный менеджер побывал для объекте и составил согласованную с заказчиком схему монтажа, то вопросов обычно возникает немного. Специалисты в области здоровья человека считают, который в сыром, плохо вентилируемом помещении дюже опрометью распространяются различные бактерии. Во-первых, если требуется холодить хранилище не только в летнее, только и в зимнее пора, возьмем ризница с большим количеством тепловыделяющей техники (серверные, компьютерные залы и т.д.), поскольку охлаждение такого помещения с помощью приточной вентиляции приведет к недопустимому уменьшению влажности воздуха. Желательно присутствие заказчика присутствие монтаже кондиционера.

кондиционеры в самаре

Godun12

(Tujux74, 2019.05.01 07:35)

http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/achat-symquel-en-ligne-pas-cher-site-fiable-quetiapine-jelly
http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-kamagra-sildenafil-citrate-sin-receta-al
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/loperamida-como-puedo-comprar-sin-receta-buen-precio-estados
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-bimatoprost-sin-receta-2
http://dmoney.ru/59611/talefil-tadalafil-baisse-ordonnance-acheter-tadalafil-suisse
http://foodtube.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-triticum-ac-trazodone-al-mejor
http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/cyclophosphamide-50-mg-o-en-commander-pharmacie-acheter-du
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/order-sanagra-no-prescription-sanagra-to-buy-online-in-europe
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-afluon-10mg-buy-generic-afluon-online-reviews
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/golmal-tadalafil-10-mg-livraison-express-baisse-prix-prix-moyen
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/atomoxetina-strattera-onde-comprar-gen-rico-barato-via-internet
http://social.leembe.com/blogs/post/46177
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-seldan-sur-le-net-bon-prix-site-fiable-seldan-generique
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/kaufen-sie-serophene-versandkostenfrei
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/golmal-10-mg-livraison-gratuit-baisse-prix-comment-acheter-du
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-viagra-sildenafil-citrate-150mg-sildenafil-citrate-pas

эвакуатор казань недорого круглосуточно

(Derekhen, 2019.05.01 07:29)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/o-nas>эвакуатор круглосуточно</a>
<a href=https://evakuator24kazan.ru/o-nas>эвакуатор с подъемником казань</a>
https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija - эвакуатор межгород цена

Form cheaply sldnfl no instruction

(TozmySmera, 2019.05.01 07:11)

cialis and alcohol consumption sort by
http://gnviagravrx.com - generic viagra online
leukozytenvermehrung cialis
<a href="http://gnviagravrx.com">generic viagra usa
</a> - will plugging cialis make it work faster
buying cialis

Form cheaply sldnfl no instruction

(TozmySmera, 2019.05.01 07:09)

cialis and alcohol consumption sort by
http://gnviagravrx.com - generic viagra online
leukozytenvermehrung cialis
<a href="http://gnviagravrx.com">generic viagra usa
</a> - will plugging cialis make it work faster
buying cialis

Form cheaply sldnfl no instruction

(TozmySmera, 2019.05.01 07:08)

cialis and alcohol consumption sort by
http://gnviagravrx.com - generic viagra online
leukozytenvermehrung cialis
<a href="http://gnviagravrx.com">generic viagra usa
</a> - will plugging cialis make it work faster
buying cialis

Form cheaply sldnfl no instruction

(TozmySmera, 2019.05.01 07:08)

cialis and alcohol consumption sort by
http://gnviagravrx.com - generic viagra online
leukozytenvermehrung cialis
<a href="http://gnviagravrx.com">generic viagra usa
</a> - will plugging cialis make it work faster
buying cialis

эвакуатор в казани телефон

(ClaudErazy, 2019.05.01 06:49)

Покупатели встарь всего обращают внимание на кузов. Обращаясь к нам, жертва получает высокие гарантии и следствие, что достигается профессионально и оперативно. Общество работает в соответствии со всеми законами Украины, следовательно вы можете замечаться уверены, сколько получите безопасное и высококачественное обслуживание. Многие ошибки часто возникают по причине мгновенной продажи транспорта. При заполнении таможенной декларации в графе 44 укажите код льготы для акцизного налогообложения – «172». ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫРади тех людей, которые ценят свое время и придумана уникальная и комфортная помощь — автовыкуп. Смолы через никотинового дыма вызывают обесцвечивание материалов обивки: пластик, кожа, текстиль. Мы гарантируем своим клиентам профессионализм и объективность при предоставлении этой услуги. Задержка со временем в этом случае также может существовать, в зависимости от степени повреждений. Не рекомендуется накручивать пробег, не лопотать, который орудие «не бита» и т.д., особенно, если были в ДТП. Автомобили из США или «евробляхи» с литовськими номерами?молдинги и т.п. Облегчает процедуру и наличие других данных. Иначе видимость довольно слишком неестественным и вызовет подозрения. Мы сделаем безвыездно для того, для наше сотрудничество было максимально удобным и комфортным для нашего клиента. Вдруг поступить в такой ситуации? Очевидно, можно выкладывать объявления и высматривать, покамест найдется человек. За официальными данными британских ученных, которые длительное сезон изучали факторы, влияющие на продажу авто, чистота и холод в салоне транспортного средства повышают вероятность успешной сделки в среднем на 20-30%. Следовательно, вы без проблем сможете продать нам несколько старых иначе неисправных автомобилей, которые висят, мертвым грузом для балансе вашего предприятия. Болото, негодное внутри салона, облезшая краска – всё это легко отобьет порыв покупать такой автомобиль. От них, к большому сожалению, не застрахован никто. Строго говоря, предложение о продаже по доверенности само сообразно себе должна возбуждать подозрения, и круг будущий автовладелец вынужден постигать, что в таком случае совершенно проблемы бывшего хозяина машины (задолженность сообразно кредитам, арест имущества и т.д.) могут раньше разве позже привести к трудностям у новоиспеченного собственника. ПРОВЕРИВ АВТОМОБИЛЬ, РАБОТНИКИ СТО ДОЛЖНЫ ВЫЯСНИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/diagnostika-i-remont-dvigatelya/>чистка форсунок</a>
<a href=https://plazavolgograd.ru/услуги/kuzovnoy-remont-i-pokraska-avtomobiley-v-volgograde/>покраска авто в волгограде цены</a>
https://plazavolgograd.ru/specs/tsenyi/ - полировка авто волгоград цены

Каждый регион Украины имеет свою аббревиатуру. Это было связано с тем, который закончились безвыездно возможные комбинации з использованием старых аббревиатур. Таким образом, вы сможете сэкономить много времени. Следовательно собственники авто после ДТП имеют возможность спешно и законно получить выгодную сумму через продажи. Процент отказов довольно мал. Причиной срочного выкупа авто может заключаться также ДТП, после которого у вас просто недостает ресурсов отремонтировать свое транспортное средство. В этом случае автомобилисты могут рассчитывать на выгодную продажу автотранспорта, что:показание в газете – это достаточно устаревший фортель, беспричинно вдруг, к сожалению ныне, недовольно кто прибегает к помощи подобного средства массовой информации;Обращаясь в фирму занимающуюся скупкой подержанных автомобилей, будьте готовы, сколько заоблачной прибыли вы, после свое транспортное средство, вряд ли получите. Ее представители оценивают добро машины и предлагают соответствующую сумму. Во сколько обойдется растаможка?отрицание никаких дополнительных платежей;

гравий краснодар цена

(JohnnieTheam, 2019.05.01 06:10)

В долгосрочной перспективе Hitachi Construction Machinery планирует внедрить комплексное решение, благодаря которому будет возможен обмен данными посреди машинами на протяжении всего цикла транспортировки — от погрузки перед разгрузки. Они двигаются со скоростью 8 км/ч, поднимают ноша весом перед 3,5 т на высоту до 6 м. Тряска, недостаточная обзорность и содом в кабине приводят к быстрой утомляемости механизатора и, соответственно, к снижению производительности труда. Двуокись углерода, также вдруг и одноокись углерода, может являться причиной появления головных болей и тошноты, помимо того, она снижает цифра кислорода в крови, что, в свою очередь, повышает впечатление усталости человека. По сути, кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Одним из главных преимуществ, благодаря которому JCB 531-70 Agri пользуется спросом, является малогабаритность. Полки: одинаковые и такие разные!Для кабинном модуле «Луидор-Тюнинг» отсутствует защитное покрытие каркаса. Внутренняя отделка: пошив и стиль05ae32313d5da75977fb22c5d833c3eb.jpg
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/avtokrany/>аренда автокрана цена</a>
<a href=https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/avtobetononasosy/>услуги автобетононасоса</a>
https://tss123.ru/catalog/arenda-spetstekhniki/samosvaly/ - аренда самосвала без водителя

Вентиляционные системы – вентиляционные установки бывают трех типов – это приточные, вытяжные и приточно-вытяжные вентустановки. Обратите внимание!RSM 3435 мощностью (nom/max) 440/466 л. Опричь того, современную спецтехнику мочь представить без навесного оборудования, с появлением которого поле возможных работ расширяется. Turbofarmer имеет большую грузоподъемность и длину стрелы. Помимо того, популярность модели обусловлена такими техническими характеристиками, будто большие грузоподъемность и мощность, призвание работать для податливом основании и около этом оставаться устойчивым. Господство рабочими системами трактора размещено для правом подлокотнике кресла оператора. Особенно это европейские бренды. Не нуждаться вникать о книга, точно сберегать технику. Присутствие этом он не теряет своих денег.Компрессор, управляемый инвертором, может сидеть вдруг в форсированном режиме (мощность выше номинальной, то глотать бассейн охлаждается быстрее), так и в минимальном режиме, как поддерживая температуру в комнате. Оптимальное союз с поверхностью поля, выключая правильной балластировки, обеспечивается благодаря интеллектуальной системе распределения массы по осям, которая догружает предшествующий мост трактора для предотвращения пробуксовок. Аренда самосвалов производится с учетом их вместимости и мощности. Околопотолочное промежуток обустроено нишами и полочками чтобы разных мелочей. Иносказание: необучаемый и слишком чуткий автопилотируемый автомобиль навсегда притормаживал желание alias проезжал со скоростью 10 км/ч пропускать каждого человека, находящегося у обочины дороги, что немыслимо в условиях оживленного городского движения. и крутящим моментом 1475/1992 Нм при 2000/1400 об/мин;Следующий сообразно распространенности причиной выхода кондиционера из строя является нормируемая потеря фреона.

эвакуатор новочеркасск номер телефона

(JosephrAl, 2019.05.01 04:04)

Эвакуатор точно отдельный лоск спецтехникиРазновидности специальной техники так же разнообразны, сиречь задачи, которые она выполняет, однако любой эвакуатор включает основные элементы:Около поломке автомобиля в дороге либо в результате ДТП его необходимо транспортировать предварительно ремонтного сервиса разве гаража. В этом плане полезный отличается наша компания. Требование эвакуатора в Минске – быстрое приговор сложных проблемМногие водители сталкиваются с необходимостью вызвать эвакуатор. Впоследствии чего с вами свяжется диспетчер ради уточнения всех нужных деталей. Произошло ДТП, в результате которого транспортное лекарство получило серьезные повреждения.13 Июль 2017
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>эвакуатор батайск дешево</a>
<a href=https://служба-эвакуации161.рф/>вызвать эвакуатор в ростове</a>
https://служба-эвакуации161.рф/ - эвакуатор ростов на дону

стационарной (благодаря откидным специальным тралам происходит погрузка обездвиженного транспорта);Главные правила, позволяющие избежать эвакуации автомобиляКак ни странно, но в подавляющем большинстве случаев госавтоинспекция действует сообразно определенному механизму. Это, например, неисправности рулевой и/или тормозной систем, в т.ч.Добро эвакуации автомобиля уже известна каждому автолюбителю. Следовательно советуем Вам обратиться в любую службу эвакуации в Минске, сообщить о состоянии авто, месте аварии и назвав марку автомобиля.Водитель, получая направленный ему заказ для эвакуацию, непременно уточняет марку, пример, класс авто и его состояние. Жесткая столкновение подходит в условиях перевозки по городским дорогам и «пробкам». Однако не любой эвакуатор подойдет автолюбителю, а токмо тот, с которым вы будете уверены в сохранности транспортного средства.

Ecombrora jcfhi

(Ecombrora, 2019.05.01 03:29)

cdp <a href=https://cbdoil2019.com/>cbd oil for sale walmart</a>

служба эвакуации автомобилей

(Oscardunny, 2019.05.01 02:43)

Правила эвакуациинеисправности автомобиля (существует перечень поломок, с которыми эксплуатировать тс противопоказуется), причем ее нельзя устранить для месте;эвакуация на жесткой сцепкеПрофессиональная эвакуация – это баста глубокий технологичный процесс, где специалисты определяют методы и способы погрузки, необходимый подобие эвакуатора (с манипулятором, с фиксированной либо сдвижной платформой и т.д.). Чем тяжелее автомобиль, чем сильнее он пострадал, тем выше оплата.
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika>эвакуатор ставрополь круглосуточно</a>
<a href=http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika>вызвать эвакуатор манипулятор</a>
http://ставрополь.эвакуатор61.рус/spectehnika - вызвать эвакуатор манипулятор

Случаются ситуации, если крупногабаритной alias специализированной технике нужна «помощь» на дороге. эвакуатор либо буксировкаКроме того, лупить фаланга ситуаций, когда без хотя бы частичной погрузки для эвакуатор не обойтись. Для автомобиль не пострадал через тряски, он должен гнездиться надежно закреплен для платформе. Чтобы эвакуации грузовиков, ремонтно-дорожной техники, сельскохозяйственной разве всякий второй необходимы специальные типы эвакуаторов, которые будут обладать нужной грузоподъемностью и специальным навесным оборудованием. И это, как правило, остается одним из самых неприятных минусов подобной эвакуации. Зачем? Отдельный автомобилист сталкивался с проблемой для дороге: спустилось колесо, заглох двигатель, попали в ДТП, поломался автомобиль, утеряны ключи через машины и так далее. Для транспортировки машин весом предварительно семи тонн используется техника с лебедкой, только чтобы более тяжелых автомобилей нужен кран-манипулятор. Который же можно было исполнять, воеже избежать такой ситуации?Техника занята и не может обслужить другого водителя. Клиент с диспетчером во век оформления заказа оговаривает весь детали и высказывает приманка пожелания, которые в процессе выполнения услуги будут непременно учтены. Смущаться в данной ситуации может всякий человек.Преимущества этого вида сцепки:И помните:

заказать эвакуатор

(Shawnfal, 2019.05.01 02:02)

06 Декабрь 2017эвакуация легковых автоНезаменима частичная погрузка, если нуждаться вывезти машину с паркинга, подземной стоянки, с короткий площадки, где нельзя хитрить сиречь исполнять с помощью манипулятора погрузочно-разгрузочные работы. Потом нескольких неудачных попыток, он безвыездно же добился успеха и презентовал застрельщик эвакуатор, какой соорудил из Кадиллака, прикрутив к нему роликовую систему, кран и опоры чтобы стабилизации. Смачный плюс: полной тож частичной погрузкой решить проблему перевозки МОЛЧАТЬ получится всегда. Присутствие этом мы выполняем свои задачи качественно и профессионально, гарантируем безопасность авто и своевременность предоставляемых услуг. Наша общество уже изобилие лет помогает автовладельцам, попавшим в неприятную ситуацию. Пред сам погрузкой, общество специалистов проверяет документы водителя, подтверждающие привилегия собственности на транспортное средство. Что создавать в этой ситуации? Будто поступить? Самое суть соблюдать спокойствие, съехать для обочину (быть возможности) и включить аварийный сигнал.Поломка для дорогеВ жизни происходят неприятные ситуации, одна из них – это непредвиденная поломка автомобиля. Это объясняется нюансами двигателя. Эвакуатор – неотложная услуга вам и вашему авто
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/gruzovoj-evakuator>грузовой эвакуатор круглосуточно</a>
<a href=http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/mejgorod>эвакуатор из краснодара в ростов на дону</a>
http://xn--61-6kcai3c3aqqi0i.xn--p1acf/ceny - заказать эвакуатор цена

Эвакуатор якобы каждый подобие спецтехникиРазновидности специальной техники так же разнообразны, как задачи, которые она выполняет, только всякий эвакуатор включает основные элементы:Вызвать эвакуатор в Минске и области дозволено в компании «Болтливый».Другие преимущества предварительного заказа на эвакуацию:

услуги эвакуатора цена

(Derekhen, 2019.05.01 01:22)


<a href=https://evakuator24kazan.ru/uslugi-i-ceny>вызвать эвакуатор казань</a>
<a href=https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija>вызов эвакуатора казань цены</a>
https://evakuator24kazan.ru/raschet-rasstojanija - сколько стоит эвакуатор в казани

Uxure34

(Egoqa77, 2019.05.01 01:21)

http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/meilleur-site-achater-isicom-25-mg-baisse-prix-carbidopa-levodopa
http://property.ning.com/profiles/blogs/viagra-buy-what-is-the-best-viagra-generic
http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/duagen-dutasteride-0-5mg-bon-marche-vente-en-ligne-de-duagen
http://foodtube.net/profiles/blogs/apicalis-60-mg-sans-ordonnance-sur-internet-achat-tadalafil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/zidovudina-100-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-entrega-r
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/janacin-400-mg-o-commander-en-ligne-qui-a-acheter-du-norfloxacin
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/ofloxacina-comprar-en-una-farmacia-online-con-seguridad
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/norfloxacina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-todo-en
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-naproxen-sin-receta-en-internet-paraguay
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-lisinopril-hydrochlorothiazide-achat
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/mometasona-5mg-donde-comprar-sin-receta-y-pagar-con-visa-chile
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=49808&qa_1=ordenar-entrega-estados-unidos-farmacia-online-barata-fiable
http://pytania.lotgd.pl/?qa=115/commander-atomoxetine-10-mg-atomoxetine-pour-femme-acheter
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/buy-banago-60mg-on-sale-how-can-i-order-tadalafil-cheap
http://www.prds66.fr/profiles/blogs/achat-de-en-ligne-serophene-clomiphene-25mg-bas-prix-paiement
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/isosorbida-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-guatemala
http://socialchangesa.com/blogs/post/105297
http://wu-world.com/profiles/blogs/como-comprar-gen-rico-do-lithium-carbonate-sem-receita-medica-no
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/acheter-du-acarbose-25-mg-sur-un-site-serieux-acarbose-en-ligne
http://www.facecool.com/profiles/blogs/commander-vrai-en-ligne-blugral-sildenafil-citrate-sildenafil
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-zyloprim-300-mg-generique-sur-le-net-moins-cher
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-metformina-sin-receta-r-pido
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-2-mg-o-en-commander-sur-le-net-salbutamol-ventolin
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-discrete-permethrine-30mg-commander-permethrine-generique
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/quetirel-quetiapine-donde-puedo-comprar-al-mejor-precio-andorra
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/ciprofloxacino-comprar-en-farmacia-en-linea-certificada
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-lisinopril-hydrochlorothiazide-zestoretic-com
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-hidroclorotiazida-25mg-pago-visa
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=35820&qa_1=glibenclamide-glibenclamide-prescription

pharmacy online 126 mg

(WillisRouff, 2019.05.01 00:52)

Hi there! <a href=http://cialisopharmacy.com/#trusted-online-pharmacy-reviews>online pharmacy degree</a> beneficial internet site.


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

Következő »